Ydi eich cwmni angen gweddnewidiad?
Ydych chi eisiau gallu diweddaru eich gwefan eich hun yn hawdd ac effeithlon heb orfod galw ar arbenigwr?
Ydych chi eisiau eich gwefan edrcyh yn dda ar ffonau symudol?
Beth am fod yn hawdd i’w weld ar draws pob cyfryngiad h.y. cyfrifiadur, tabledi, ffonau.

Yna Cangen yw’r lle i fod. Mae Cangen gyda profiad o greu gwefannau sy’n tynnu sylw, hawdd i’w diweddaru heb y costau enfawr o gwmnïau eraill. Byddwn yn eich diweddaru drwy gydol y broses dylunio ar eich prosiect fel eich bod yn gallu gwneud y newidiadau ar yr adeg iawn, i wneud yn siwr bod y cynnyrch gorffenedig o’r safon yr ydych yn ei ddisgwyl.
 

responsive